X-RayDental facebook X-RayDental google plus

FONA XPAN DG plus Cefalo
Cyfrowy aparat Pantomograficzny

Cena 89 000 z?.

W cenie:

-pe?na dokumentacja pracowni RTG

-profesjonalny kurs diagnostyki radiologicznej


  • Urz?dzenie posiada bardzo czytelny panel sterowania pozwalaj?cy na obs?ug? w intuicyjny sposb.
  • Wielopunktowy system pozycjonowania g?owy pacjenta stabilne podparcie zapobiegaj?ce przypadkowym poruszeniom g?owy pacjenta w czasie ekspozycji.
  • 3 laserowe linie pozycjonuj?ce gwarantuj? precyzyjne dobranie warstwy obrazowania.
  • Wielko?? piksela pozwala na diagnozowanie obiektw o wielko?ci 0,1 mm.
  • Przystawka cefalometryczna.

Parametry techniczne
Intuicyjny sterownik - funkcje opisane za pomoc? symboli
Sterownica na kablu spiralnym
Generator wysokiej cz?stotliwo?ci
Ognisko lampy: 0,5 IEC 336
Napi?cie: 61-85 kV
Pr?d anodowy: 4-10 mA
Czas ekspozycji: panoramiczne maksymalnie 15 s, cefalometryczne 9 do 12 s
Odleg?o?? od ?rd?a obrazu: tryb panoramiczny: 51 cm, tryb cefalometryczny: 165 cm
Pionowy punkt odniesienia dla p?aszczyzny zgryzu: 90-176 cm
Waga: 205 kg CEPH Pan, Pan 160 kg
Wymienny przetwornik CCD
Wysoko?? obrazu 22 cm
Rozdzielczo?? przestrzenna> 5 par na linii/mm
Skala szaro?ci 12 bit
Obrazowanie powierzchni: tryb panoramiczny 15 x 30 cm , tryb cefalograficzny22 na x 24 cm
Interfejs USB609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion