X-RayDental facebook X-RayDental google plus

CamAssist AV + USB
Kamera CamAssist AV + USB

Zalety:

- Polskie oprogramowanie.

- Dobra jako?? obrazu czujnik CCD SONY.

- Nie przek?amuje kolorw.

- Mo?liwo?? pod??czenia do dwch monitorw.

- Doskona?a ostro?? obrazu w ka?dym punkcie.

Kamera dost?pna w zestawie z monitorem.

Monitor NEOVO X 15 AV

Profesjonalny monitor 15 o perfekcyjnych parametrach, ze specjaln? ochronn? szyb? zabezpieczaj?ca panel przed uszkodzeniem lub zarysowaniem.

Mo?liwo?? monta?u na ?cianie lub do uchwytu na unicie przy wsp?pracy z kamer? wewn?trzustn? oraz innymi urz?dzeniami Audio/Video.609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion