X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Fona Laser
Nowoczesny, przeno?ny laser stomatologinczy FONA jest innowacyjnym urz?dzeniem z szerokim zastosowaniem do opracowywania, koagulacji, leczenia i ci?cia tkanek mi?kkich.

Niezale?nie do czego b?dzie u?ywany chirurgia, implantologia, periodontologia lub endodoncja lekarz b?dzie w stanie zaoferowa? swoim pacjentom delikatne, bezbolesne i szybkie leczenie.

Terapia laserowa to technologia leczenia XXI wieku, ktra zwi?ksza pozytywne relacje z pacjentami.

Laser stomatologiczny FONA to prosta, intuicyjna obs?uga (menu w j. polskim), szeroki zakres terapii, wysoka precyzja zabiegu, doskonalsze i szybsze rezultaty, niskie koszty leczenia oraz wzmocnienie wizerunku Pa?stwa gabinetu.

Laser Fonaumo?liwia lekarzowi gwarancj? osi?gni?cia wielu kluczowych efektw leczenia w Periodontologii, Chirurgii, Implantologii, Endodoncji,Dezynfekcji m.in. takich jak:

? tamowanie krwawienia w trakcie zabiegu, przyspiesza proces gojenia i regeneracji tkanki (hemostaza),
? lepsze pole widzenia i wzrost precyzji pracy, co przek?ada si? na pozostawianie minimalnych blizn
pozabiegowych

? usuwanie opyszczek, aft i zmian na b?onie ?luzowej w obszarze jamy ustnej
? ograniczanie strat tkanki, lepsza koagulacja, stymulacja i szybsza regeneracja
? ods?anianie ukrytych implantw,
? minimalizowanie opuchlizny w trakcie zabiegu,
? eliminuje ryzyko infekcji I-go i II-go stopnia,
? usuwanie zmian bakteryjnych,
? minimalizuje bl przy zabiegu,
? odczulanie,
? laserowe wybielanie z?bw609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion