X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Fona XDC
Fona XDC to innowacyjny rentgen stomatologiczny spe?niaj?cy najbardziej rygorystyczne wymagania zarwno czujnikw cyfrowych jak i b?on RTG.

Skomputeryzowana jednostka wyposa?ona w p?ask? klawiatur? i cyfrowy wy?wietlacz, zapewniaj?ca pe?n? kontrol? nad generowanym promieniowaniem.

Nowy sposb programowania dawki promieniowania wyra?ony w mAs, pozwala na niespotykan? dot?d p?ynno?? regulacji dawki promieniowania i powtarzalno?? wykonywanych zdj?? w ka?dych warunkach.

Dzi?ki mo?liwo?ci wyboru napi?cia lampy 60 i 70 kV mo?na regulowa? kontrast obrazu i szare odcienie potrzebne do szczeg?owej diagnozy. Ogniskowa 0,4 mm, zaawansowana technologia DC i szeroki zakres zaprogramowanych ustawie? ekspozycji zapewniaj? doskona?? jako?? obrazu z ka?dej ekspozycji.

Fona XDC zapewnia w?a?ciwe ustawienia parametrw ekspozycji, ktre pozwalaj? otrzyma? wysok? jako?? obrazu.Wbudowany DAP (Dose Area Product) umo?liwia monitorowanie dawki, wspieraj?c tym procedury bezpiecze?stwa i ochrony radiologicznej pacjenta. Dawka mo?e by? pokazana po ka?dej ekspozycji na wy?wietlaczu panelu sterowania XDC.609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion