X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Fona ScaNeo
Radiowizjografia bezprzewodowa system skanera p?ytek fosforowych

ScaNeo to niezawodny skaner p?ytek fosforowych, przeznaczony do dostarczania najwy?szej jako?ci zdj?? rentgenowskich. Obs?uga skanera jest intuicyjna dla stomatologa, a pozycjonowanie komfortowe dla pacjenta.

Cechy:

  • Zestaw p?ytek w czterech rozmiarach umo?liwia zastosowanie skanera w ka?dych warunkach klinicznych.
  • Czas skanowania poni?ej 5 sekund.
  • ?ywotno?? ka?dej p?ytki fosforowej nawet do 20 000 na?wietle?
  • Zastosowane oprogramowanie Suite OrisWin DG jest kompatybilne z pozosta?ymi produktami linii FONA. Pozwala ono na ?atwe wy?wietlanie, przechowywanie i obrbk? uzyskanych zdj??.

Dane techniczne:
Rozmiar Pixela: 40m
G??bia: 16 bit
Rozdzielczo??: 12.5 lp/mm
Czas odczytu: 4.710.1 s.
Po??czenie: Ethernet
Napi?cie: 100240 V, 50/60 Hz
Wymiary: (375x242x451) mm
Waga: 10 kg609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion