X-RayDental facebook X-RayDental google plus

Fona DAC Universal
Urz?dzenie do czyszczenia, sterylizacji i konserwacji ko?cwek stomatologicznych.

6 ko?cwek stomatologicznych na cykl.

12 min. jeden pe?ny cykl 134 OC.

Uruchamianie procesu jednym przyciskiem.

Zwi?ksza ?ywotno?? ko?cwek stomatologicznych.

Mo?liwo?? wyboru 6 r?nych adapterw do ko?cwek.

Zapewnia bezpiecze?stwo pacjentom i personelowi609 200 524

biuro@x-raydental.pl

Copyright: X-Ray Dental. Projekt i realizacja: PodisPromotion